Dziś jest: sobota, 16-01-2021
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Dom Spotkań - Kalendarium

XIII w.

Drewniana budowla – zamek rycerski – w epoce feudalnej.

1591

Zapis w dokumencie o leśnickim wójcie – Fryderyku Strzała, któremu właściciel miasta Leśnica – Jerzy Redern ze Strzelec – zezwolił na użycie materiału z rozebranego muru miejskiego do odbudowy części swojego domu.

Od XVI wieku budynek staje się siedzibą każdorazowego wójta leśnickiego; był on łącznikiem między miastem a właścicielem.

1800

Remont dachu i posadzki oraz pomieszczeń.

22.10.1805

Właściciel Leśnicy hrabia Colona wyraził zgodę dla magistratu i rady miasta Leśnicy na kupno „zamku” (jak nazywano budynek) jako siedziby administracyjnej.

Ostatniego dnia lutego 1806 r. podpisano akt kupna. W budynku znajdowała się sala posiedzeń, areszt, mieszkanie dla woźnego oraz mieszkanie prywatne.

1828

Magistrat leśnicki zwolnił budynek na rzecz szkoły miejskiej elementarnej.

1887

Ponowna przebudowa – dalsza działalność szkoły miejskiej.

1921

W maju w budynku mieścił się sztab dowódczy w trakcie toczących się walk powstańczych wokół Góry Św. Anny.

Do I 1945 r.

Nadal funkcjonuje jako szkoła podstawowa miejska.

IX 1945

– VI 1962

Szkoła Podstawowa w Leśnicy.

1962 – 1964

Remont i adaptacja budynku na muzeum.

19.07.1964

Muzeum Czynu Powstańczego w Leśnicy – otwarcie.

W 1980 r. muzeum przeniesiono do Góry Św. Anny.

1980

Remont

Od 1981

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Leśnicy.

1.01.1991

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji

11.02.2007

Po gruntownym remoncie przeprowadzonym przez U.M. w Leśnicy – oficjalne oddanie do użytku Domu Spotkań TSKN Koło Leśnica, którego administratorem jest LOKiR.