Dziś jest: środa, 27-10-2021
Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Park Krajobrazowy


Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny"

 

KAPLI2.jpeg Największym bogactwem gminy jest obecność w jej granicach Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" założonego w 1988r. dla ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Punktem centralnym jest oczywiście Góra Św. Anny o wysokości 400,4 m n.p.m. na szczycie której wznosi się majestatycznie bazylika Św. Anny - docelowe miejsce pielgrzymek z całego kraju i świata już od kilku wieków. Góra Św. Anny nazywana jest też perłą Śląska i była wielokrotnie opiewana w literaturze przez miejscowych, i nie tylko miejscowych, poetów. Turystów przyciąga tutaj wspaniała barokowa bazylika z figurką św. Anny Samotrzeciej, która wraz z położonym przed nią Rajskim Placem, klasztorem franciszkańskim, Grotą Lurdzką, Domem Pielgrzyma i Kalwarią stanowi imponujący kompleks zabytków sakralnych.
BIESIEC.jpeg Okolice Góry św. Anny to też wspaniałe środowisko flory i fauny. Spotkać tu można wiele chronionych lub częściowo chronionych gatunków roślin i zwierząt. Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny" obejmuje 5150 ha leży w środkowo - wschodniej części województwa opolskiego na terenie dwóch powiatów: strzeleckiego i krapkowickiego: największa jego część leży w granicach Gminy Leśnica Najbardziej cenne przyrodniczo obszary objęto ochroną rezerwatową. Pomiędzy Leśnicą a Czarnocinem usytuowany jest rezerwat "Grafik". 

W rezerwacie dominuje 130 - letni buk rosnący na grubej warstwie lessu, podatnego na erozję wodną. Na wschód od miejscowości Czarnocin położony jest rezerwat "Boże Oko". Nazwa pochodzi od kapliczki znajdującej się w pobliżu rezerwatu. Teren ten jest niezwykle malowniczy. Suche doliny o szerokich dnach i głębokie parowy o stromych zboczach oraz leje krasowe dodają mu swoistego uroku. Również tu dominuje buk w wieku 135 -155 lat. W domieszce występuje też modrzew, grab, świerk, brzoza i sosna. Najmłodszym, bo utworzonym w 2001r., jest rezerwat "Biesiec", który obejmuje dwa wzniesienia: Biesiec i Wysocką Górę z malowniczymi wychodniami wapienia. 

DZIEW.jpeg Przedmiotem ochrony jest tu las bukowy z udziałemlicznych chronionych i rzadkich roślin jak: lilia złotogłów, konwalia majowa czy żłobik koralowy. Bardzo cennym stanowiskiem jest ścisły rezerwat "Ligota Dolna". Jego głównym walorem jest urozmaicona rzeźba terenu ze skalistymi urwiskami i wychodniami wapieni. Prawdziwymi roślinnymi "rarytasami" są rozchodnik biały, len austriacki - typowy gatunek stepowy, szparag lekarski, chaber miękkowłosy i in.  
ZABA.jpeg W dawnym wyrobisku po eksploatacji bazaltu i wapieni w Górze Św. Anny utworzono rezerwat geologiczny "Góra Św. Anny". Pomimo niewielkiej powierzchni (2,58 ha) posiada on szczególnie ciekawą i skomplikowaną budowę geologiczną. Przedmiotem ochrony jest strefa kontaktów wulkanitów ze skałami osadowymi triasu i kredy. Oprócz roślin annogórskie murawy i buczyny są doskonałym siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Należy wymienić tu gromadę mięczaków, bezkręgowców, owadów (motyle), a także płazów, wśród których nie można pominą rzekotki drzewnej, gadów - min. żmija zygzakowata, gniewosz plamisty. Wśród pospolicie występujących ptaków wyróżnić należy drapieżne: myszołów zwyczajny, jastrząb, krogulec, pustułka, sowa płomykówka.


W parku utworzono kilka ścieżek przyrodniczych, które służą turystom, a także pomagają w zajęciach edukacyjnych młodzieży:


I. "Wokół Góry Świętej Anny" - długość trasy wynosi 5km, czas trwania - 2,5 godziny. Przebieg trasy: wędrówkę rozpoczyna się spod "Zajazdu pod Górą Chełmską" i kieruje się w stronę wsi Góra Św. Anny, stamtąd, po zwiedzeniu rezerwatu geologicznego, udajemy się w okolice bazyliki św. Anny, Groty Ludzkiej, a następnie podążamy Kalwarią w stronę pomnika papieża Jana Pawła II, przystanku PKS i kierujemy się do Pomnika Czynu Powstańczego i amfiteatru. W dalszą drogę udajemy się ścieżką biegnącą koło pieca wapienniczego przez las wybrukowaną drogą aż pod zajazd.


II. Z Żyrowej do Góry Św. Anny przez rezerwat "Lesisko" - długość trasy 6 km, czas trwania 2 godziny. Przebieg trasy: Ścieżka rozpoczyna
się w centrum Żyrowej przy zabytkowej kapliczce będącej jednocześnie studnią i prowadzi do pałacu i parku. Następnie udajemy się do kościoła św. Wychodzimy na grunt orny, którędy do niedawna szedł najbardziej uczęszczany szlak pątniczy. Potem idziemy "drogą piwną", następnie szeroka polaną, skąd widać Bazyliki i klasztor, dochodzimy do zabudowań Góry Św. Anny i kierujemy się do przystanku PKS.


III. Z Góry św. Anny do Zalesia Śl. - długość trasy 10km. Czas trwania 4 godziny. Ścieżka rozpoczyna się obok "Zajazdu pod Górą Chełmską" i biegnie fragmentem Kalwarii w stronę Leśnicy. Po zwiedzeniu Muzeum Czynu Powstańczego udajemy się trasą Kalwarii aż do wywierzyska "Siedem Źródeł", którego temperatura wody jest stała i nigdy nie zamarza. Udajemy się do Poręby, a następnie do Czarnocina i rezerwatu "Grafik". Potem idziemy do przysiółka Czarnocina - Granicy, a stąd asfaltowa drogą do Czarnocina , skąd wąwozem docieramy do rezerwatu "Boże Oko". Dochodzimy do mogiły powstańczej, a następnie kierujemy się do Zalesia Śl.


IV. Z Góry Św. Anny, przez Żyrową do Ligoty Dolnej - długość trasy 12km, czas trwania wędrówki 4 godziny. Ścieżkę rozpoczyna się obok "Zajazdu pod Górą Chełmską", skąd kierujemy się w stronę Zdzieszowic, przez dolinę Krowioka, podążamy następnie malowniczym szpalerem drzew bukowych. Przechodzimy drewnianym mostkiem, idziemy wzdłuż sadów jabłoniowych, w oddali widać rezerwat "Lesisko", aż dochodzimy do pałacu. Dalej ścieżka prowadzi wzdłuż zabudowań folwarcznych do skupiska trzech dębów i kasztanowca. Następnie mijamy leśniczówkę w Oleszce i udajemy się drogą do Ligoty Dolnej. Przechodzimy pod autostradą i dochodzimy do rezerwatu "Ligota Dolna" z chronioną roślinnością kserotermiczną. Dalej zwiedzamy nieczynny kamieniołom wapienny a następnie do ścisłego rezerwatu "Ligota Dolna", skąd wracamy do przystanku PKS.

Tu dowiesz się więcej