Dziś jest: środa, 27-10-2021
Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Turystyka w gminie

 

Turystyka w gminie

Gmina Leśnica położona jest na terenie Województwa Opolskiego i należy do powiatu Strzeleckiego. Powierzchnia gminy obejmuje 95 km2 i liczy ok. 8800 mieszkańców. W skład gminy wchodzi miasto Leśnica, które jest siedzibą władz gminy oraz 11 ładnych wiosek: Czarnocin, Góra Św. Anny, Dolna, Łąki Kozielskie, Raszowa, Krasowa, Lichynia, Zalesie Śl. z przysiółkiem Popice, Poręba, Kadłubiec, Wysoka.

turystyka_2_duzy.jpeg Gmina Leśnica jest przede wszystkim gminą rolniczą, a jej malownicze położenie, obecność wielu różnorodnych atrakcji turystycznych i realizacja wielu inwestycji w tej dziedzinie pozwala na umieszczenie gminy wśród rozwijających się turystycznie.
W samym sercu parku, wśród zieleni znajduje się kamienny amfiteatr mieszczący ok. 30 tyś osób, w którym odbywają się liczne koncerty i imprezy kulturalne. U szczytu amfiteatru wznosi się majestatycznie Pomnik Czynu Powstańczego, który dopełnia wrażenia trwałości i majestatu.

Oprócz imprez w miejscu tym spotkać można licznych spacerowiczów, pragnących odpocząć w otoczeniu natury w niedzielne popołudnia. Góra Św. Anny posiada jeszcze jeden symbol, a są nim wspaniałe aleje czereśniowe. Najpiękniej wyglądają oczywiście wiosną, w czasie kwitnienia. Wtedy żaden turysta nie jest w stanie oprzeć się spacerowi wzdłuż alei. 

turystyka_1_duzy.jpeg Na uwagę zasługuje położona u stóp Góry Chełmskiej wieś Poręba. Posiada ona nietypową dla wsi opolskiej łańcuchową zabudowę, położona jest bowiem w wąskiej długiej dolinie. Stąd prowadzi bardzo urozmaicony krajobrazowo szlak Kalwarii na Górę św. Anny, z wieloma kapliczkami i okazałym drzewostanem. Obszar ze względu na rzeźbę terenu należy do szczególnie malowniczych, a w jego pobliżu znajduje się niezamarzające źródło krasowe nazywane "Siedem Źródeł". Urok tego miejsca powoduje, że chętnie zatrzymują się tutaj pielgrzymi i turyści.

 

turystyka_6_duzy.jpeg W pozostałych wioskach gminy również znaleźć można zabytkowe obiekty, główniekościoły, przydrożne kapliczki, kamienice secesyjne w Leśnicy, zabytkowy wiatrak murowany z XIX w. w Kadłubcu oraz liczne pomniki przyrody. Wszystkie te elementy sprawiają, że Gmina Leśnica posiada duże możliwości uprawiania turystyki, głównie pielgrzymkowej, weekendowej i agroturystyki. Dużym atutem jest również fakt, że przez gminę przebiega autostrada A4 dająca możliwości szybkiej komunikacji. 

Turystyka pielgrzymkowa ma swoje tradycje już od wielu lat, natomiast coraz bardziej wzrasta zainteresowanie agroturystyką i odpoczynkiem 2 - 3 dniowym w naszej okolicy.

turystyka_4_duzy.jpeg Wspomniane bogactwo przyrodnicze, cisza i spokój przyciągają do nas turystów żądnych odpoczynku od hałaśliwych i zakurzonych miast. Turyści szukają u nas odprężenia i relaksu w spokojnym, naturalnym środowisku, smacznej, domowej, śląskiej kuchni i spotkania z kulturą i tradycjami, które wzbogacają osobowość każdego człowieka. Wiele turystów wykazuje również zainteresowanie jeździectwem rekreacyjnym. Od kilku lat w Porębie organizowany jest w lecie przegląd koni rasy śląskiej, na który tłumnie zjeżdżają hodowcy, a także miłośnicy koni. Atmosfera i zaangażowanie organizatorów przeglądu powodują, że z roku na rok grono wystawców powiększa się, co również podnosi prestiż gminy.

 

turystyka_3_duzy.jpeg Gmina przygotowała również coś dla amatorów wędkarstwa w miejscowości Raszowa zagospodarowany został piękny park wiejski z kilkoma stawami rybnymi i miejscami piknikowymi, gdzie każdy wraz z rodziną spędzić może miło popołudnie. 

 

turystyka_7_duzy.jpeg Bardzo dużą popularnością cieszą się również liczne imprezy kulturalne o zasięgu regionalnym i międzynarodowym, w których uczestniczą tłumnie mieszkańcy, zaproszeni goście oraz turyści. Do najbardziej znanych należą Festiwal Narodów, Dożynki Gminne, Dożynki Diecezjalne, Festiwal Gmin Partnerskich, Przegląd Koni, Przeglądy Orkiestr Mniejszości Niemieckich, Przeglądy Zespołów Dziecięcych Mniejszości Niemieckiej. 

 

Szlaki turystyczne 

Przez teren parku przebiegają również szlaki turystyczne: 

- Szlak Powstańców Śląskich (niebieski) - rozpoczyna się w Bytomiu, prowadzi przez Opolszczyznę i kończy w Gliwicach. Przebiega prze: Dolną, Kadłubiec, Wysoką, Górę Św. Anny, Leśnicę (20km).
- Szlak III Powstania Śląskiego (czerwony) - prowadzi z Kędzierzyna - Koźla do stacji PKP Jasiona. Przebiega przez: Czarnocin, Porębę i Górę Św. Anny (23km)
- Szlak im. Roberta Oszka (żółty) - prowadzi z Kędzierzyna - Koźla do Strzelec Opolskich. Przebiega przez: Łąki Kozielskie, Leśnicę, Porębę i Lichynię.
- Szlak Spacerowy im. X. Dunikowskiego (żółty) - trasa wiedzie dookoła Góry Św. Anny
Szlak flory i fauny (zielony) - prowadzi z Góry Św. Anny przez: Wysoką, Ligotę Dolną, Oleszkę, Żyrową i z powrotem do Górę Św. Anny (15km)
- Szlak im. Jana Pawła II (czarny) - prowadzi ze stacji w Zdzieszowicach przez Górę Św. Anny do Leśnicy (10km)
 

 

linia_drzewa.gif


Od kilku lat realizowany jest w Gminie Leśnica program tworzenia ścieżek ekoturystycznych na terenie Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Program ten bardzo trafnie łączy przekonanie ideowe z praktycznym wykorzystaniem przez turystów, gdyż ścieżki służyć mają celom rekreacyjnym oraz promocji walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych gminy Na terenie całej gminy wytyczone zostały trasy rowerowe (mapka poniżej), z których większość jest już ukończona. Ze ścieżek korzystają zarówno mieszkańcy jak i turyści. Dzięki temu programowi gmina dostosowała swe normy do standardów UE i lansując zdrowy tryb życia przyczyniła się do większego zainteresowania mieszkańców i turystów uprawianiem sportu. Ścieżki podzielić można na dwie grupy:

1. Otulina parku krajobrazowego
System ścieżek w południowej części gminy łączący się z siecią ścieżek rowerowych gminy
Kędzierzyn-Koźle. Przebieg:
Leśnica - Krasowa - Raszowa - Kuszówka - Łąki Kozielskie - Leśnica Trasa przebiega przez park w Raszowej. Na jego terenie znajduje się zespół akwenów i terenów zielonych. O łącznej powierzchni 27 ha. Istnieją tu znakomite warunki do uprawiania wędkarstwa i innych form rekreacji. Park stanowi ostoję rzadkiego ptactwa wodnego; na uwagę zasługuje także bogata roślinność. 

2. Park krajobrazowy
Część wschodnia: Leśnica - Lichynia - Zalesie Śląskie (alternatywnie - Lichynia - Granica - Czarnocin).
Trasa ta umożliwia dojazd do rezerwatu leśnego Boże Oko w pobliżu Czarnocina. Przedłużeniem trasy będzie (inwestycja w trakcie realizacji) ścieżka w kierunku miejscowości Olszowa i Klucz w gminie Ujazd. Szlak ten przebiegać będzie przez rezerwat leśny Grafik, a w dalszej kolejności planuje się połączenie wymienionych tras z systemem ścieżek ekoturystycznych wokół Góry Św. Anny. 
Część północna: Leśnica - Poręba - Góra Św. Anny.
Realizowana ścieżka wiedzie przez Leśnicę ulicą Szpitalną do zabytkowego cmentarza, a następnie wzdłuż rzeki Padół do Siedmiu Źródeł w Porębie i biegnie dalej trasą kaplic kalwaryjskich po stokach Góry Św. Anny.