Dziś jest: poniedziałek, 20-01-2020
Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Zarządzenie w/s opłat za wynajem świetlic i klubów

 

ZARZĄDZENIE NR  1/15

Dyrektora Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy

z dnia 15 stycznia 2015 r.

 

w sprawie opłat za wynajem Świetlic i Klubów Wiejskich na terenie gminy Leśnica

 

Na podstawie § 8 pkt. 4 Statutu Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam opłaty za wynajem pomieszczeń w Świetlicach i Klubach Wiejskich na terenie gminy Leśnica:

50 zł

75 zł

125 zł (w tym kuchnia)

Góra Św. Anny

Kadłubiec

Dolna

Krasowa

Poręba

Lichynia

 

Wysoka

Leśnica
   

Łąki Kozielskie

 

 

Raszowa

 

 

Zalesie Śl.

 

§ 2

Powyższe stawki opłat dotyczą wynajmujących mieszkańców z terenu gminy Leśnica, dla pozostałych wynajmujących opłaty będą ustalone każdorazowo indywidualnie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.