Dziś jest: piątek, 18-06-2021
Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Zarządzenie w/s opłat za wynajem świetlic i klubów

ZARZĄDZENIE NR 1/20

Dyrektora Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie opłat za wynajem Świetlic i Klubów Wiejskich na terenie gminy Leśnica

 

Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz zgód użyczającego z dnia 21.10.2019 r.  zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam wysokość opłat za wynajem pomieszczeń w Świetlicach i Klubach Wiejskich na terenie gminy Leśnica:

  • 50,00 zł/24 h - Góra Św. Anny
  • 75,00 zł/24 h – Kadłubiec, Poręba,
  • 100,00 zł/24 h –  Wysoka
  • 150,00 zł/24 h – Dolna, Krasowa, Lichynia, Leśnica, Łąki Kozielskie, Raszowa, Zalesie Śl.

§ 2

Powyższe stawki opłat znajdują zastosowanie do  wynajmujących będących mieszkańcami gminy Leśnica. Dla wynajmujących nie będących mieszkańcami gminy Leśnica opłaty będą ustalone każdorazowo indywidualnie przez Dyrektora.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.