Dziś jest: niedziela, 29-03-2020
Imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona

Czereśniowe Święto

loga historia2.png

Tytuł projektu

Czereśniowe Święto

Cele

Promocja lokalnych walorów przyrodniczych oraz integracja mieszkańców Krainy Św. Anny.

Przyczyni się do realizacji celu ogólnego A- Rozwinięta turystyka i rekreacja w Krainie św. Anny Celu szczegółowego A3 - Podnoszenie świadomości znaczenia środowiska naturalnego i jego ochrona oraz przedsięwzięcia - Działania proekologiczne w Krainie Św. Anny.   Operacja pozwoli na osiągnięcie wskaźnika produktu projektu jakim jest promocja działań proekologicznych poprzez wydanie materiałów  oraz wskaźnika rezultatu w postaci materiałów promujących działania proekologiczne w ilości 2500 szt. egzemplarzy

"Czereśniowe Święto" nawiązywać będzie do wartości naturalnych obszaru, tj. zabytkowych założeń parkowych w Krainie Św. Anny  do których należą przydrożne aleje czereśniowe będące niewątpliwą atrakcją przyrodniczą i krajobrazową Krainy Św. Anny. Kwitnące na początku maja czereśnie które okalają wzniesienie Garbu Chełmu, w szczególności gminę Leśnica, nadają krainie niepowtarzalny charakter.   Przedsięwzięcie pozwoli na osiągnięcie wskaźnika produktu projektu jakim jest realizacja imprezy promującej zasoby przyrodnicze obszaru oraz wskaźników rezultatu osób odwiedzających imprezę.

Projekt wpisuje się dobrze w kryteria wyboru operacji.

"Czereśniowe Święto" będzie drugą tego rodzaju imprezą promującą ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju aleje czereśniowe zaliczane do bogactw naturalnych naszego terenu.  Wartość dodaną stanowić będzie liczba osób biorących udział w imprezie. Wśród osób biorących udział w projekcie promowane będą zasoby naturalne a zarazem  tradycje Krainy Św. Anny.

Projekt uwzględnia zaangażowanie 6 partnerów-

partnerzy projektu biorący czynny udział w przygotowaniu imprezy, rajdu, biegu.

Zaangażowane zostaną również osoby biorące udział w warsztatach plastycznych oraz biżuteryjnych jak również uczestnicy biegu i rajdu rowerowego. To wszystko wpłynie na zaktywizowanie oraz pobudzenie społeczności lokalnej do podejmowania kolejnych inicjatyw, a także wzmocnienia więzi z miejscem ich zamieszkania, posiadający ogromny potencjał kulturowy oraz przyrodniczy.

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze w postaci obsadzeń czereśniowych zlokalizowanych na terenie Krainy Św. Anny, w szczególności na terenie gminy Leśnica i Zdzieszowice.

Opis

W ramach realizowanej operacji zorganizowane zostaną następujące działania:

- przeprowadzenie warsztatów plastycznych  dla 10 uczestników Gminy Leśnica, w wieku od 10 lat. Zasady uczestnictwa w warsztatach określone zostaną w regulaminie rekrutacji. Udział w warsztatach będzie bezpłatny. Warsztaty przeznaczone będą dla osób:

- które już samodzielnie zajmują się sztuką, a chciałyby rozwijać i doskonalić swoje umiejętności w zakresie malarstwa, oraz skorzystać ze wskazówek, porad i korekty profesjonalnego artysty z dużym dorobkiem

-interesujących się sztuką, a nie próbowały jeszcze swoich możliwości kreacyjnych w zakresie sztuk plastycznych,  chciałyby rozpocząć przygodę z malarstwem.

Warsztaty prowadzone będą w terminach 26.04.2014 r. oraz 27.04.2014 r. (tj. w sobotę i niedzielę, w godz. od 14.00 do 18.00, w Galerii Sztuki w Leśnicy)

Program warsztatów obejmować będzie:

1. zajęcia teoretyczne 2 godz.

2. zajęcia praktyczne 6 godz. - zajęcia w plenerze i Galerii Sztuki.

Warsztaty prowadzone będą przez lokalnego plastyka.

W trakcie warsztatów powstaną dzieła o tematyce czereśniowej które będzie można zobaczyć w stodole Parku Miejskiego w Leśnicy gdzie odbywać się będzie impreza "Czereśniowe Święto".

-  Warsztaty biżuteryjne które odbędą się  23.04., 24.04. i 25.04.  (po 6 godzin) dla 15 osób (młodzieży oraz dorosłych). Zajęcia warsztatowe skierowane są do wszystkich, którzy mają potrzebę rozwijania swoich umiejętności manualnych i odkrywania tej pasjonującej dziedziny sztuki, jaką jest tworzenie biżuterii. Nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wiek, umiejętności i doświadczenie uczestników. Udział w warsztatach będzie bezpłatny. Plan warsztatów:

Wszystkie wyroby biżuteryjne będą nawiązywały do drzew i kwiatów czereśni które zostaną zaprezentowane podczas "Czereśniowego Święta".

- 28 maja 2014 r. odbędzie się wieczór konesera w Stodole w Parku Miejskim, gdzie będzie można degustować wina wiśniowe, czereśniowe i z innych owoców jak również dowiedzieć się o sposobach ich produkcji.

-Rajd Rowerowy przez sady czereśniowe 3 maja 2014 r. Start  o godz. 10.00. odbędzie się w Rynku w Leśnicy i trasa będzie wiodła przez wybrane sady czereśni. Koniec rajdu odbędzie się w Wysokiej w Parku gdzie będzie piknik dla wszystkich uczestników. Udział w rajdzie będzie bezpłatny.

- Bieg Aleją Czereśniową odbędzie się 2 maja 2014 r. Start o godz. 14.00. - skrzyżowanie Leśnica – Poręba - Góra Św. Anny, meta - koło Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny, przy Muzeum odbędzie się wręczenie nagród oraz ognisko. Całą trasę zabezpieczać będzie OSP Leśnica oraz Policja z Leśnicy. Udział w biegu będzie bezpłatny.

- Film "Czereśnie" zbieranie materiałów od stycznia 2014 r. na temat: sadów czereśniowych, przetworów, potraw, tradycji i historii sadownictwa w Gminie. Projekcja filmu odbędzie się 4 maja 2014r. w stodole w Parku Miejskim w Leśnicy o godz. 18.00 gdzie zaproszeni zostaną m. in. wszyscy uczestnicy projektu.

- Organizacja imprezy kulturalnej pod nazwą "Czereśniowe Święto" w dniu 1maja 2014 roku Parku Miejskim w Leśnicy - impreza ogólnodostępna, wstęp wolny