Dziś jest: sobota, 15-08-2020
Imieniny: Marii, Napoleona, Stelli

Regulamin Kąpieliska

Załącznik do uchwały Nr XVII/106/20
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

REGULAMIN KOMPLEKSU REKREACYJNEGO - KĄPIELISKA W LEŚNICY

 

1. Kompleks Rekreacyjny - Kąpielisko w Leśnicy – przy ul. Porębskiej, zwane dalej „kąpieliskiem”, jest obiektem Gminy Leśnica, zarządzanym przez Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, zwanym dalej „Zarządcą”.

2. Kąpielisko funkcjonuje w sezonie kąpielowym, tj. w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień, codziennie w godz. 11.00 – 19.00. Dopuszcza się możliwość otwarcia kąpieliska w innych godzinach i miesiącach.

3. Poza sezonem kąpielowym, dopuszcza się możliwość wynajmu sal w budynku na terenie kąpieliska w Leśnicy.

4. Na terenie kąpieliska funkcjonuje monitoring wizyjny.

5. Zabrania się korzystać z kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, środków odurzających, stwarzającym niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiącym zagrożenie dla otoczenia.

6. Osoby chcące korzystać z kąpieli muszą znajdować się w stanie zdrowia pozwalającym im na to.

7. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z kąpieliska tylko pod opieką osób pełnoletnich.

8. Na terenie kąpieliska obowiązują flagi:

1) flaga koloru białego – kąpiel dozwolona,

2) flaga koloru czerwonego – kąpiel zabroniona.

9. Wstęp na kąpielisko odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu na kąpielisko i jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Wstęp na kąpielisko możliwy jest po uiszczeniu w kasie odpowiedniej, zgodnej z cennikiem opłaty.

11. Na kąpielisku obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.

12. Rodzice, bądź opiekunowie dzieci w wieku niemowlęcym są zobowiązani do ubrania dzieciom  na czas kąpieli pieluchomajtek do pływania.

13. Przed wejściem do basenu każdy zobowiązany jest do skorzystania z natrysku oraz ze spryskiwacza do stóp.

14. Na terenie kąpieliska obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.

15. Zabrania się wprowadzania na cały obiekt zwierząt, z wyjątkiem zwierząt asystującym osobom niepełnosprawnym.

16. Korzystającym z kąpieliska zabrania się:

1) biegać po chodnikach otaczających nieckę basenową,

2) skakać, popychać oraz wrzucać inne osoby do wody,

3) jeść na chodniku bezpośrednio przyległym do niecki basenowej,

4) palić wyrobów tytoniowych i e-papierosów poza wyznaczoną strefą.

17. Za bezpieczeństwo osób kąpiących się odpowiedzialny jest ratownik.

18. Osoby korzystające z kąpieliska są zobowiązane do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom ratowników pełniących funkcję nadzoru w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, porządku oraz przestrzegania regulaminu.

19. Dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy przyjmuje skargi i wnioski oraz rozstrzyga wszelkiego rodzaju spory i wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu.