Dziś jest: sobota, 15-08-2020
Imieniny: Marii, Napoleona, Stelli

Cennik - Kąpielisko w Leśnicy

Zarządzenie nr 0050.220.2020

Burmistrza Leśnicy

z dnia 7 lipca 2020  r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego – Kąpieliska w Leśnicy

 

Na podstawie § 1. Uchwały Nr XVII/107/20 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 kwietnia 2020.r w sprawie upoważnienia Burmistrza Leśnicy do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego – Kąpieliska w Leśnicy oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ustalam wysokość opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego – Kąpieliska w Leśnicy w następującej wysokości:
 1. Bilet całodzienny
 1. jednorazowy bilet normalny 8 zł
 2. jednorazowy bilet ulgowy 5 zł
 1. Bilet popołudniowy od godz. 16.00 do 19.00
 1. jednorazowy bilet normalny 5 zł
 2. jednorazowy bilet ulgowy 3 zł

 

 1. Do bezpłatnego wstępu na kąpielisko uprawnieni są:
 1.  weterani i weterani poszkodowani za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego,
 2. dzieci w wieku do 3 lat.
 1. Do biletu ulgowego uprawnieni są;
 1.  dzieci w wieku 3 - 7 lat, dzieci i młodzież ucząca się za okazaniem ważnej legitymacji,
 2. studenci do 26 roku życia – za okazaniem ważnej legitymacji,
 3. emeryci i renciści za okazaniem ważnej legitymacji.
 4. osoby niepełnosprawne za okazaniem ważnej legitymacji.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2020 r.

 

 

                                                                                                                                           Burmistrz

                                                                                                                               /-/ Łukasz Jastrzembski