Dziś jest: poniedziałek, 13-07-2020
Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty

Nowa wystawa w Muzeum

kaczki-krzyżówki.jpeg Muzeum Śląska Opolskiego oraz oddział Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny zapraszają na wystawę przyrodniczą "Ptaki i ssaki siedlisk wodnych Śląska" od 06.06.2019 – do odwołania w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, ul. Leśnicka 28.

Na wystawie zaprezentowano 99 preparatów sylwetkowych zwierząt z 74 gatunków (68 ptaków i 6 ssaków) z kolekcji współczesnej i poniemieckiej Muzeum Śląska Opolskiego. Wśród eksponowanych okazów znalazły się zarówno gatunki znane i powszechnie występujące na obszarze Śląska, jak i gatunki rzadkie w skali regionu i kraju. Do najciekawszych należą: mewa mała Hydrocoleus minutus, nur czarnoszyi Gavia arctica, ostrygojad Haematopus ostralegus, lodówka Clangula hyemalis, szlachar Mergus serrator, uhla Melanitta fusca, markaczka Melanitta nigra, hełmiatka Netta rufina czy edredon Somateria mollissima. Niewątpliwą atrakcją wystawy są dwa, pochodzące z Opolszczyzny okazy bielika, z których jeden został spreparowany tak, aby ukazać blisko 2,5 metrową rozpiętość skrzydeł tego gatunku. Wszystkie zaprezentowanie na wystawie okazy zostały opatrzone cennymi informacjami na temat preferencji siedliskowych, częstości występowania i statusu ochronnego. Wystawa okraszona jest pięknymi zdjęciami autorstwa profesjonalnych fotografów przyrody.